OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799
Gebruikersvoorwaarden, Privacybeleid & SecurityOC ICT neemt uw privacy zeer serieus. Lees onderstaande verklaringen voor meer informatie over het gebruik van deze website en hoe we met uw gegevens omgaan.

Gedragscode NRTO

De gedragscode van de NRTO beschrijft de Algemene Beginselen van Behoorlijk Onderwijs, die afgeleid zijn van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur respectievelijk 'good corporate governance'. Deze beginselen staan in onze gedragscodes. Deze beginselen omvatten een aantal procedurele elementen (recht van verdediging, onpartijdigheid) maar ook een aantal inhoudelijke elementen (gelijkheidsbeginsel, eerlijkheid, transparantie, correctheid en motiveringsplicht).
OC ICT conformeert zich aan die beginselen/regels en dus aan die normen en waarden die in de gedragscode van de NRTO zijn neergelegd.
Klik hier om de gedragscode van de NRTO te bekijken.

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van onze website gelden onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn slechts bedoeld ter informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.
We doen er alles aan om de gegevens op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Een gebruiker van deze site mag de informatie niet doorgeven, vermenigvuldigen of verspreiden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.
Als u via deze website een pagina raadpleegt van derden (bijvoorbeeld via een link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op die pagina wordt genoemd. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Privacy beleid

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan persoonsgegevens stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Bijvoorbeeld als u een formulier op de website invult, zoals het contact-, informatieaanvraag- of inschrijfformulier, of als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dit toestaat. U kunt ons altijd vragen om inzicht in uw opgeslagen gegevens of uw persoonsgegevens te verwijderen.

Registratiesysteem

Om een training te kunnen volgen moet u worden geregistreerd. Wij bewaren dan uw persoonsgegevens, zoals onder andere de (bedrijf)naam, functietitel, adres, woonplaats en de gegevens van eerdere bekeken en bewaarde trainingen. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen naar aanleiding van uw aanvragen.
OC ICT zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beoordelingen

Wij maken gebruik van uw contactgegevens om u een uitnodiging te sturen voor het geven van een beoordeling. Hiermee kunnen andere gebruikers en opleiders geholpen worden bij het bepalen van de beste keuze voor een training.
Het beoordelingsformulier wordt ingevuld. Een deel van de ingevulde gegevens, te weten uw naam en, wanneer u daarvoor kiest ook uw LinkedIn profiel, en natuurlijk de afgeronde training kunnen door ons naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt of gepubliceerd op onze website. Hierbij behouden wij ons het recht voor om naar eigen inzicht beoordelingen af te wijzen of te verwijderen.

Annuleren en herroepen

Als u zich inschrijft voor een training, gaat u akkoord met de leveringsvoorwaarden van OC ICT.
Kijk in de leveringsvoorwaarden van OC ICT voor de annuleringsvoorwaarden.

Gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde typen cookies is uw toestemming vereist.
www.ocict.nl gebruikt uitsluitend functionele cookies, waarvoor geen toestemming is vereist.
Met cookies kunnen we de website beter laten functioneren en is deze gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Cookies worden gebruikt om bij formulieren gegevens voor te vullen, en voor navigatie doeleinden.

Andere technologieën

Onze website maakt geen gebruik van andere technologieën met een soortelijke functionaliteit als cookies, waaronder web-beacons en tracking-URL’s, ter verkrijging van persoonsgegevens van gebruikers.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen voordat u van deze sites gebruik maakt.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, rectificatie en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde mailen naar: informatie@ocict.nl.


U vindt ons ook op Springest

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie