OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799OCICT
Klik voor detailsVerberg IT opleidingen
E-ZY learning
Klik voor detailsVerberg Persoonlijke Effectiviteit opleidingen


IT opleidingen
Frontend developer HTML CSS (OCIN10)   duur: 3 dagen

HTML (HyperText Markup Language) is de "programmeertaal" waarmee webpagina's worden gemaakt. In deze cursus HTML leert u om zelf complete, compacte en snel te laden webpagina's te maken. In de cursus behandelen we de mogelijkheden die HTML biedt, van een eenvoudige koptekst op uw webpagina tot een complex HTML-document met tabellen en frames, en ook het gebruik van Cascading StyleSheets (CSS) voor het opmaken van webpagina's komen aan de orde. Na deze cursus bent u in staat zelfstandig webpagina's te ontwikkelen.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
Frontend developer Javascript (OCIN11)   duur: 3 dagen

In deze cursus leert u de basisbegrippen en functies van JavaScript. Na de cursus bent u in staat om zelfstandig dynamische, interactieve webpagina's te maken met behulp van JavaScript. De cursus kan ook dienen als inleiding tot het leren programmeren (de concepten van JavaScript komen terug in vrijwel alle andere programmeertalen).

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
Oracle SQL introductie junior data specialist (OCSQL10)   duur: 3 dagen

Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL (Structured Query Language) in combinatie met de Oracle Database.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
Introductie Oracle Database PL/SQL (OCPLSQL10)   duur: 3 dagen

Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de procedurele programmeertaal PL/SQL binnen de ontwikkeltools van Oracle. De cursist is in staat om na de cursus zelfstandig stored procedures en programmablokken te schrijven in PL/SQL binnen de Oracle-tools.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
UML Workshop (OCUMLWS10)   duur: 3 dagen

Deze workshop leert cursisten hoe ze een applicatie gestructureerd volgens UML kunnen analyseren en bouwen.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan


Persoonlijke Effectiviteit opleidingen
Intrapersoonlijke vaardigheden 21ste eeuw vaardigheden (EZY-PE001)   duur: 3 uur

Intrapersoonlijke vaardigheden stellen burgers/werknemers in staat verantwoordelijkheid te nemen en zichzelf aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Het gaat om een hele waaier van kennis, houdingen en vaardigheden: metacognitie (vaardigheden om het eigen leergedrag te leren kenen, controleren en bij te sturen), zelfregulatie (het vermogen om doelen te stellen, een relevante strategie te kiezen en te monitoren of het doel bereikt is), en ondernemendheid (zoeken en benutten van kansen in de omgeving, initiatief nemen & proactief handelen).

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
Digitale vaardigheden; hulpmiddelen, mediawijsheid, informatietools in de 21ste eeuw (EZY-PE002)   duur: 3 uur

Digitale vaardigheden vallen uiteen in instrumentele vaardigheden (het kunnen gebruiken van computers en andere digitale hulpmiddelen), media- wijsheid (het bewust en kritisch gebruiken en produceren van digitale informatie, met aandacht voor privacy, veiligheid en maatschappelijke normen en waarden), en informatievaardigheden (op efficiënte wijze gepaste informatie zoeken en selecteren met behulp van digitale middelen).

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
Basis professionele vaardigheden in de 21ste eeuw (EZY-PE003)   duur: 3 uur

Als je wilt werken aan je professionele vaardigheden, dan moet je eerst weten wat dit begrip inhoudt. De term slaat op de manier waarop jij je rol als werknemer invult. Die is zakelijk. Dat betekent dat je daarbij de doelen van de organisatie waar jij werkt als voornaamste bestemming voor ogen houdt. Al jouw activiteiten moeten op één of andere manier bijdragen aan het behalen van die organisatiedoelen. De rol die jij daarbij inneemt is die van een professional. In deze training behandelen wij de belangrijkste vaardigheden.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
Denkvaardigheden zijn tools voor werken in 21ste eeuw (EZY-PE004)   duur: 3 uur

Bij denkvaardigheden gaat het om verschillende, vaak onderling samenhangende cognitieve processen om een probleem of situatie goed in te schatten en er een mening over of oplossing voor te bedenken. We onderscheiden: kritisch denken (effectief argumenten en beweringen analyseren en evalueren), probleemoplossend vermogen (een probleem definiëren en denkstappen maken om het op te lossen), en creativiteit (bedenken en ontwikkelen van een vernieuwend en passend idee of product).

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
Situationeel leidinggeven praktische vaardigheden (EZY-PE005)   duur: 3 uur

Als beginnend leidinggevende komt er veel op je af. Je moet leren omgaan met verschillende soorten mensen in verschillende situaties. Er wordt van jou verwacht dat je zoveel mogelijk uit iedereen weet te halen en dat je daarnaast ook een fijne werkomgeving weet te creëren. En dat terwijl je jezelf aan het positioneren bent en je rol probeert te pakken.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
Consultative selling voor professionals (EZY-PE006)   duur: 3 uur

Deze training geeft je inzicht in de theorie rondom het adviserend verkopen van meer complexe concepten en diensten. Waar moet je op letten, hoe kom je achter bepaalde drijfveren van de klant.

Een beproefde aanpak voor het verkopen of adviseren van goederen en producten van hogere waarde. Het is belangrijk om de klant het juiste advies te geven en zijn werkelijke behoeften te herkennen. Deze training geeft inzicht in dit proces. Je leert hoe jij het eigen concept of dienst beter kunt positioneren, de sterke punten te benadrukken en inschatten hoe groot de kans van slagen is. Welke stappen moet je volgen in een meer complexe verkoop omgeving om tot een goed resultaat te komen.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
Effectief Vitaal voor professionals (EZY-PE007)   duur: 3 uur

Effectief zijn is gemakkelijker als je vitaal bent. Vitaliteit betekent niet 'niet ziek zijn' of 'klachtenvrij zijn' maar het is wanneer je optimale fysieke energie, mentaal helderheid en maximale levensgenot ervaart. Wie wil dat nou niet?
Wij hebben gezien hoe externe factoren snel invloed hebben op ons leven, wat wij absolute duidelijk willen maken is dat ieder individu veel meer invloed heeft op vitaliteit dan wij denken. Met Effectief Vitaal, gaan wij bewustwording creëren van de 'essentiële leefstijl invloeden', met de juiste focus kom je dichterbij aan jou optimale vitaliteit en dus effectiever zijn als professional (werknemer).

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
Hoe word ik seksueel weerbaar? De volledige training inclusief coaching. (EZY-PE008)   duur: 3 uur

Steeds meer jongeren hebben problemen in hun seksuele ontwikkeling waardoor ze te maken krijgen met seksueel overschrijdend gedrag. Het is belangrijk dat jongeren seksueel weerbaar worden in de hedendaagse maatschappij en op het werk. De bewustwording dient al plaats te vinden op zeer jonge leeftijd. Inzicht in deze processen helpt bijvoorbeeld leraren en jeugdzorgprofessionals (maar ook ouders) bij het uitoefenen van hun beroep of in de contacten met jongeren.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
Overtuigend adviezen schrijven (EZY-PE009)   duur: 3 uur

Schrijf een advies of voorstel met meer gemak en meer effect.

Een overtuigend advies, stevig onderbouwd vanuit de beleving van jouw doelgroep, wie wil dat niet kunnen schrijven? Je schrijft een heldere en leesbare adviestekst waarin je lezer meteen weet waar hij aan toe is. Je hanteert een efficiënte schrijfaanpak waarbij je hoofd- en bijzaken eenvoudig scheidt. Ook schrijf je je voorstel of advies met meer gemak.

Deze training wordt online gegeven. Dit betekent: de lesstof is online beschikbaar en de trainer neemt in een onlinebijeenkomst de lesstof met je door. Je oefent met een adviestekst uit je eigen praktijksituatie. Je krijgt in een tweede onlinebijeenkomst feedback op het resultaat.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
EHBO opleiding inclusief BHV-module Brand Ontruiming Communicatie (BOC) (EZY-PE010)   duur: 4 dagen

Je maakt het vast wel eens mee dat er iemand in jouw omgeving (werk/privé) onwel wordt of zich verwondt. Als EHBO'er kun je dan snel actie ondernemen zodat je het slachtoffer stabiliseert en niet verslechterd. Hetzelfde geldt als er bijvoorbeeld een brandje uitbreekt op jouw werk, of je ruikt een gaslucht. Dan is het belangrijk dat je als BHV'er weet wat je moet doen. De opgedane kennis en vaardigheden kunt je uiteraard ook gebruiken als er in jouw privé omgeving iets gebeurt.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie