OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799

Testafname


TestafnameWilt u weten of een kandidaat succesvol een opleiding kan afronden? Dan kunt u er voor kiezen de kandidaat een "geschiktheidstest" te laten maken.

Ter ondersteuning van bijvoorbeeld een selectieprocedure of als ijkpunt voor een ontwikkeltraject kan een Profieltest of Prestatieonderzoek worden gedaan.

De Profieltest meet 3 gebieden, capaciteiten, beroepsinteresses en karaktereigenschappen. Het profiel van de kandidaat wordt vergeleken met het profiel van de functie.
Een kandidaat vult een vragenlijst van ongeveer drie uur in, waaruit zijn profiel naar voren komt. De opdrachtgever vult ook een vragenlijst in, waaruit het functieprofiel komt.
Deze twee profielen worden met elkaar vergeleken. Zo kan er bepaald worden of er daadwerkelijk een "match" is tussen wat de kandidaat kan en wat er voor de functie verwacht wordt.
In het rapport dat de profieltest genereert ziet u in 1 oogopslag de overeenkomsten en verschillen tussen het profiel van de kandidaat en het functieprofiel.
Op deze manier identificeert u direct de sterke kanten en de ontwikkelpunten van de kandidaat en kunt u iemand met een gegronde reden op een bepaalde plek inzetten, of juist afwijzen.

Het Prestatieonderzoek geeft een beschrijving van de arbeidsmentaliteit ten aanzien van zaken als productiviteit, kwaliteit van het werk,
nemen van initiatief, teamwerk, probleemoplossend vermogen, stress- en conflictbestendigheid. Kortom de arbeidsmotivatie als geheel.
Het rapport dat gegenereerd wordt geeft een beschrijving van elk van de gemeten eigenschappen en motivatoren, zoals die bij de kandidaat aanwezig zijn.

Testen:

Geschiktheidstest: "Wat is het niveau van uw kandidaat ten opzichte van de beroepsgroep"

De test kan zowel op onze als uw locatie worden uitgevoerd!

Duur 3 uur.

Maximaal 10 deelnemers per testruimte.

Rapportages ontvangt u, indien u dit wenst, op de testdag.U vindt ons ook op Springest

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie