OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Basiskennis Informatie Systemen
CodeDuurTrainingsvorm
OCKS045 dagenKlassikaal.
Lesmethoden: Klassikaal.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.

Doelstelling
Na afloop van deze training heeft de deelnemer kennis op het niveau iEXA basiskennis ICT:
  1  Business Processes (iEXA): relatie tussen informatietechnologie en bedrijfsprocessen
  2  Information Systems (iEXA): basiskennis Informatiesystemen
  3  ICT Infrastructure (iEXA): infrastructuur van informatievoorziening
Doelgroep
Personen die verder opgeleid willen worden in systeemontwikkeling technieken, of een bredere kijk op dit terrein willen verkrijgen.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
 • Werkwijze Informatieverwerking
  • Ontwikkeling van de Informatieverwerking
   • Registratie-systemen met batch-verwerking
   • Transactie-vastlegging met online-verwerking
   • Fabricage- en ontwerpsystemen en introductie van de PC
   • Kantoor automatisering en het ontstaan van GUI
   • Van standalone PC naar gezamenlijke gegevens - Netwerk Server
   • De uitbreiding van het Netwerk met Peer-To-Peer mogelijkheden
  • Verwerking over meerdere tiers
   • Van PC naar verdeling van verwerking - Client / Server
   • Van Client / Server naar Multitier Architectuur
   • Service Oriënted Architecture
   • Internet en Cloud Computing
 • Informatiesystemen
  • Gegevens en Informatie
  • Dimensies van Informatie
  • Klassiek gegevensverwerkend systeem
  • Geïntegreerde informatiesystemem
  • Systemen met Data-Warehouse en OLAP
  • Project overschrijdingen
  • De juiste systeemarchitectuur voor uw eisen

 • Introductie Object Oriëntatie
  • Van klassiek naar OO
  • Klassieke modellen
  • Object georiënteerde systeemontwikkeling
  • Het OO-model
  • Ontstaan van OOP
  • Toepassingsgebieden
  • Concepten van OOP
  • Voor- en nadelen van OO

 • Casus Organisatie Plantenlust
  • Structuur van de organisatie
   • Informatiestromen op de werkvloer
   • Functies

 • Overzicht modelleringsmethoden
  • Waterval of LAD model
  • Information Engineering
  • RAD - Rapid Application Development
   • De functie van Prototyping
   • Fasering in Fast-track
  • Spiral Model
  • Iteratief, Incrementeel Framework
   • Project fase verdeling
   • Time Boxing
  • Rational Unified Process (RUP)
   • Fasering
   • Disciplines

 • Modellering Technieken
  • Modellen en hun relatie
  • Modellen in Structured Analyses/Structured Design SA/SD
  • Modellen in UML
  • Functie Decompositie/Hiërarchie Diagram: FDD/FHD
   • Functiemodellen
   • Voorbeeld van FDD
   • Functie Decompositie Diagram
  • Gegevens Analyse
   • Begrippenkader
   • Canonical Synthesis
   • Gegevens Analyse door normaliseren
   • Integreren
  • Entity Relationship Diagram
   • De Oracle ERM-methode
   • Entiteit en Relatie
   • Procedure voor Entity Relation Model
  • UML Diagrammen
   • Use Case
   • Class Diagram
   • User Interface Diagram
   • Activity Diagram
   • Collaboration Diagram
   • Sequence Diagram
   • Statechart Diagram
   • Package Diagram
   • Component Diagram
   • Deployment Diagram
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
associate
Voorkennis
Voorkennis op HBO of Academisch niveau.
Mogelijk vervolgtraject
* Basis LAD (OCKS05)
* Object Oriented Analyse en Design met UML - OOADUML (IIJVOOUML)

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie