OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
COBOL / CICS Programmeren compleet (Blok D)
CodeDuurTrainingsvorm
OCCI9910 dagenIndividueel, Virtueel en/of Klassikaal, op aanvraag.
Lesmethoden: Individueel, Virtueel en/of Klassikaal
Prijs:€ 4.950,00 BTWvrij.

Overview
De cursus geeft een inleiding op het Customer Information Control System (CICS). Er worden diverse uitvoerings- en beheeraspecten van CICS inzichtelijk gemaakt door middel van theorie en praktische oefeningen. De CICS transacties zullen uitgebreid worden behandeld. Onderdeel is ook het programmeren en testen van online programma's in een COBOL/CICS omgeving, waarbij de schermverloop-schema's, schermafhandeling, Structuren in een on-line omgeving, Programmabesturing, gegevensoverdracht en foutafhandeling worden behandeld.
Doelstelling
Het inzicht krijgen in de functie en werking van CICS op een mainframe platform, implementeren van programma's en resources voor transacties. Gestructureerd programmeren van online COBOL/CICS programma's.
Doelgroep
Applicatieprogrammeurs.
Inhoud
Dit is een samengesteld opleidingstraject.
De doorlooptijden wijken af van de standaard modules.
De uitgangspunten voor dit traject zijn de volgende modules:
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing.
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
associate
Voorkennis
* Mainframe (z/OS) programmeur (Blok A)
* Gestructureerd COBOL Programmeren (Blok B)

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie