OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Functioneel Ontwerp (LAD)
CodeDuurTrainingsvorm
OCKS0620 dagenOp aanvraag
Lesmethoden: Individueel, Virtueel en/of Klassikaal, op aanvraag.
Prijs:€ 9.900,00 BTWvrij.

Overview
Functioneel ontwerpen leren met behulp van Yourdon modellering en de Linear Application Development methode.
Doelstelling
Functioneel ontwerpen leren met behulp van Yourdon modellering en de Linear Application Development (LAD) methode.
Doelgroep
Aankomend functioneel ontwerpers leren hoe het opstellen van een functioneel ontwerp gestructureerd aangepakt moet worden.
Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • Casus Organisatie Plantenlust
 • Oracle Designer: Prototype van Informatie Analyse (IA) tot Bouw
 • Linear Application Development (LAD)
 • Modellering Technieken
 • Gebruikersinterfaces
 • voorbereiden functionele detaillering met daarbij aandacht voor:
 • bedrijfsfunctiemodellering
 • gegevensmodellering
 • bedrijfsproces/activiteit modellering
 • uitvoeren functionele detaillering met:
 • onderkennen van (herbruikbare) componenten
 • interfacemodellering met informatieschets, functionele uitvoerstructuur (FUS) en C(ontrol) F(low) Diagram
 • detail beschrijven van bedrijfsactiviteiten en (herbruikbare) componenten
 • completeren consequentiestudie met:
 • OPAFIT-breed consequenties aangeven voor realisatie, implementatie en exploitatie van oplossingen.

Klik voor detailsGedetailleerde inhoud
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
associate
Voorkennis
* Technisch Ontwerp (OCKSO1)
Mogelijk vervolgtraject
* Informatie Analyse (LAD) (OCKSO3)

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie