OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Oracle Designer
CodeDuurTrainingsvorm
ORADIP4 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 1.980,00 BTWvrij.

Doelstelling
Deze module verschaft de deelnemer inzicht in, en kennis van de toepassing van de Oracle systeemontwikkeltool: Oracle Designer.
Doelgroep
Deze module is bestemd voor de systeemontwerper in een Oracle-omgeving.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
  • Design Wizards: omzetting naar technisch model
  • Technisch ontwerp van server- en applicatie modules
  • Database generator
  • Applicatie generatoren
  • Preferences voor layout
  • Form builder en Report builder Templates
  • Reverse Engineering
  • Het gebruik van Libraries
  • Quality reports
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
associate
Voorkennis
* Basiskennis Informatie Systemen (OCKS04)
* Kennis van en ervaring in het ontwerpen van informatiesystemen en ervaring met ERM en FHD.

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie