OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Oracle SQL introductie junior data specialist
CodeDuurTrainingsvorm
OCSQL102 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 1.000,00 BTWvrij.

Overview
Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL (Structured Query Language) in combinatie met de Oracle Database.
Doelstelling
Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL (Structured Query Language) in combinatie met de Oracle database.
Doelgroep
Deze module is bestemd voor beginnende SQL-gebruikers.
Inhoud
  • Inleiding SQL
  • Structuur van database en tabellen
  • Met SQL gegevens ophalen
  • Filteren, Sorteren en groeperen van gegevens
  • Conversie Functies, Group functies, Conditionele Expressies
  • Ophalen van data uit meerdere tabellen met ANSI SQL 99 join syntax
  • Subqueries, Set Operators en Data manipulatie
  • Creëren en beheren van tabellen
  • Views, Sequences, Indexes en Synonyms

Klik voor detailsGedetailleerde inhoud
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
Kennis van het Relationeel model is gewenst.
Mogelijk vervolgtraject
* Oracle Database 12c/19c SQL Fundamentals 2
* Oracle Database Programmeren met PL/SQL
* Oracle Database 12c/19c Administration

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie