OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Oracle Database 11g Backup and Recovery
CodeDuurTrainingsvorm
IIOR11GBKPREC3 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 1.485,00 BTWvrij.

Doelstelling
Het doel van deze module is u vertrouwd te maken met de vele mogelijkheden die de Oracle Server biedt om een backup te maken van de database en om fouten - ontstaan door falende hardware of gebruikersfouten - met minimale impact op de normale bedrijfsprocessen te herstellen. In deze module komen alle aspecten aan de orde met betrekking tot het plannen en implementeren van een backup- en recovery strategie, toegesneden op de eigen bedrijfssituatie. Integraal onderdeel van deze cursus is een workshop, gebaseerd op scenario's waarvan u waarschijnlijk hoopt dat u die op het werk nooit zult tegenkomen: het herstellen van een beschadigde database.
Doelgroep
De module is bestemd voor databasebeheerders en systeembeheerders die te maken krijgen met backup en recovery van een Oracle omgeving.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
*Backup- en recovery strategieën

*Backup- en recovery configuratie

*Volledige recovery met en zonder archivering

*Onvolledige recovery

*Gebruik van Oracle Recovery Manager (RMAN)
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
Kennis van Oracle Database Administration 1 is vereist.

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie