OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Inleiding Mainframe
CodeDuurTrainingsvorm
OCMF011 dagIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 495,00 BTWvrij.

Overview
Tijdens de training inleiding mainframe wordt een basis gelegd voor de begrippen en structuur van een mainframe omgeving. Er wordt uitgelegd hoe een rekencentrum in elkaar kan zitten en wat de plaats van het Mainframe daarin is. Daarna wordt de cursist uitgelegd hoe een Mainframe is opgebouwd en worden de belangrijkste concepten van z/OS behandeld.
Doelstelling
Na het volgen van deze cursus:
 • kan de cursist het Mainframe plaatsen in een rekencentrum
 • weet de cursist welke producten er zoal van een Mainframe afkomstig zijn
 • weet de cursist welke functies er zijn te onderscheiden in een Mainframe omgeving
 • weet de cursist hoe een Mainframe omgeving er uit kan zien
 • weet de cursist welke software er onder z/OS kan draaien
 • is de cursist op de hoogte van de belangrijkste concepten van z/OS
 • kent de cursist de basis functies van JES2
 • heeft de cursist kort kennis gemaakt met de panels van ISPF
Doelgroep
Mensen die met een Mainframe gaan werken of een ieder die wat wil weten over een Mainframe.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Producten van een Mainframe
 • Hoe kan een rekencentrum er uit zien
 • Welke plaats neemt het Mainframe in een rekencentrum in
 • Welke functionele gebieden zijn er te onderscheiden in een mainframe omgeving
 • Hardware in een Mainframe omgeving
 • Software die aanwezig is of kan zijn op een Mainframe
 • Overzicht van een aantal belangrijke begrippen van een besturingssysteem zoals z/OS
  • Multiprogrammering
  • Multitasking
  • Catalogs
  • Bestanden
  • Job Control Language
  • Systeem en subsystemen
 • Bestanden onder z/OS
 • Overzicht van JES2
 • Kennismaking met TSO/ISPF
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
Minimaal HAVO met engels en wiskunde. Kennis van/ervaring met computers is aanbevolen. De cursist moet de volgende trainingen gevolgd hebben (of een vergelijkbare ervaring)

* OCAL01 (Inleiding Informatica)

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie