OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
SQL voor DB2
DDL, DML en DCL voor DB2 in een mainframe omgeving
CodeDuurTrainingsvorm
OCDB032 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 990,00 BTWvrij.

Overview
Deze cursus kan gevolgd worden in een mainframe- of AS400-omgeving.

In deze cursus wordt de cursist geleerd om te gaan met SQL. De cursist is na deze cursus in staat om objecten binnen DB2 te definiëren, deze te vullen met data en SELECT queries op tabellen uit te voeren. Ook wordt kort ingegaan op het toekennen van privileges binnen DB2. Deze cursus is puur praktijk gericht. De cursist zal met het cursus materiaal alle oefeningen zelfstandig op een Mainframe of AS/400 uitvoeren.
Doelstelling
Na het volgen van de cursus:
 • kan de cursist tablespaces aanmaken
 • kan de cursist tabellen aanmaken
 • kan de cursist indexen op tabellen aanbrengen
 • kan de cursist views aanmaken
 • kan de cursist synoniemen aanmaken
 • kan de cursist tabellen vullen met data
 • kan de cursist min of meer eenvoudige select instructies maken
 • kan de cursist autorisaties toekennen aan anderen op eigen objecten
 • kan de cursist eenvoudige problemen oplossen
Doelgroep
Beheerders, operators, applicatiebeheerders, programmeurs
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Data Definition Language, o.a.:
  • Aanmaken van tablespaces
  • Aanmaken van tabellen
  • Definiëren van views
  • Definiëren van aliassen
 • Data Manipulation Language, o.a.:
  • Het vullen van tabellen
  • Het opvragen van data uit tabellen
 • Data Control Language, o.a.:
  • Het toewijzen van autorisaties op eigen gemaakte objecten aan anderen
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
Minimaal HAVO met engels en wiskunde. Kennis van/ervaring met computers is aanbevolen.
De cursist moet de volgende trainingen gevolgd hebben (of een vergelijkbare ervaring)

* OCMF01 (Inleiding Mainframe)
* OCMF02 (TSO/ISPF)
* OCDB01 (DBMS)
* OCDB02 (Inleiding DB2)

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie