OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Angular developer
Bouw Single Page Applications met Angular
CodeDuurTrainingsvorm
OCNG103 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 1.000,00 BTWvrij.

Overview
Deze cursus geeft een overzicht van de technische architectuur van Single Page Webapplicaties en een introductie in Angular. Na deze training kunt u zelfstandig met behulp van Angular een HTML applicatie bouwen.
Doelstelling
Deze cursus geeft een overzicht van de technische architectuur van Single Page Webapplicaties en een introductie in Angular. Na deze training kunt u zelfstandig met behulp van Angular een HTML applicatie bouwen.
Doelgroep
Web ontwikkelaars.
Inhoud
 • Concepten en Architectuur
 • Plannen van een Angular application
 • Ontwikkel Tools
 • Angular CLI (Command Line Interface)
 • Modules
 • Componenten
 • Directives
 • Data Binding en modellen
 • Services en Dependency Injection
 • Angular Pipes voor data formattering
 • Routing
 • Http (Observables)
 • Forms

Klik voor detailsGedetailleerde inhoud
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing.
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
Voor deze cursus is een goede kennis van HTML, CSS en JavaScript vereist.

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie