OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Developing ASP.NET Core MVC Web Applications
CodeDuurTrainingsvorm
MS204865 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.

Overview
Tijdens deze training leer je hoe je geavanceerde ASP.NET Core MVC applicaties ontwikkelt, gebruik makend van .Net Core tools en technologieën. De focus zal liggen op coderende activiteiten die de prestaties en schaalbaarheid van de Webapplicatie verbeteren.
De training is een goede voorbereiding voor het Examen 70-486.
Doelstelling
Na afronding van deze training kun je:
 • De Microsoft Web Technologies stack omschrijven en de juiste technologie aanwijzen die je kunt gebruiken om een willekeurige applicatie te ontwikkelen.
 • De architectuur en implementatie van een web applicatie ontwerpen die voldoet aan bepaalde functionele eisen, user-interface eisen en business modellen.
 • De pipeline van ASP.NET Core Web applications configureren, gebruik makend van middleware en leverage dependency injection over de MVC applicatie.
 • Controllers toevoegen aan een MVC-applicatie om user interaction, model updates, en select en return Views te beheren.
 • Een Web-applicatie ontwikkelen die gebruik maakt van de ASP.NET Core routing engine die gebruikers vriendelijke URL's en een logische navigatie hiërarchie biedt aan gebruikers.
 • Views in een MVC-applicatie maken die data weergeven en aanpassen en die communiceert met Models en Controllers
 • MVC Models maken en code schrijven die business logic implementeert in Model methodes, properties en events
 • Een ASP.NET Core applicatie verbinden aan een database, gebruikmakend van Entity Framework Core.
 • Een consistent design implementeren voor een gehele MVC Web-applicatie.
 • JavaScript code schrijven die runt op de client-side en die jQuery script library gebruikt om de reactiviteit van een MVC Web applicatie te optimaliseren.
 • Client-side packages toevoegen en Task Runners configureren.
 • Unit tests runnen en debugging tools gebruiken voor een Web applicatie in Visual Studio 2017.
 • Een MVC-applicatie schrijven die gebruikers authentiek verklaart en die gebruikers machtigt om content veilig te openen, gebruik makend van Identity.
 • Een MVC-applicatie bouwen die kwaadaardige aanvallen van buiten af tegen kan houden
 • Caching gebruiken om snellere responses te krijgen voor user requests.
 • SignalR gebruiken om tweezijdige communicatie tussen een client en server in werking te stellen.
 • Beschrijven wat een Web API is en waarom ontwikkelaars een Web API toe willen voegen aan een applicatie.
 • Omschrijven hoe je een ASP.NET Core MVC Web applicatie moet inpakken en inzetten vanaf een development computer naar een Web server.
Doelgroep
Deze training is bedoeld voor Web Ontwikkelaars die geavanceerde Webapplicaties willen ontwikkelen en rendered HTML willen beheren, gebruikmakend van Microsoft Visual Studio. Wilt u apps maken die zich onderscheiden door de user-interface, data toegankelijkheid en toepassingslogica? Dan is dit de training voor u!
Inhoud
 • Exploring ASP.NET Core MVC
 • Designing ASP.NET Core MVC Web Applications
 • Configure Middleware and Services in ASP.NET Core
 • Developing Controllers
 • Developing Views
 • Developing Models
 • Using Entity Framework Core in ASP.NET Core
 • Using Layouts, CSS and JavaScript in ASP.NET Core MVC
 • Client-Side Development
 • Testing and Troubleshooting
 • Managing Security
 • Performance and Communication
 • Implementing Web APIs
 • Hosting and Deployment

Klik voor detailsGedetailleerde inhoud
Certificering
De training kan worden afsloten met het Examen 70-486. Hiervoor worden aanvullende kosten in rekening gebracht.
Materiaal
Bij deze training wordt gebruik gemaakt van officieel, digitaal, Engelstalig lesmateriaal van Microsoft (Digital MOC).
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
Ervaring met/Kennis van:
* Visual Studio 2017
* C# en met concepten zoals Lambda expressions, LINQ, en anonieme types
* het gebruik van het .NET framework
* HTML, CSS en JavaScript
* het zoeken en manipuleren van data met ADO.NET
* XML en JSON data structuren
Platform
Visual Studio 2017

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie