OCICT logo
Specificatie:
Oracle Database SQL en PL/SQL Fundamentals
CodeDuurTrainingsvorm
ORSQLPLSQLFUN5 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.
Doelstelling
 
Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL (Structured Query Language), en kennis en vaardigheden van de Oracle procedurele programmeertaal PL/SQL om stored procedures en programmablokken te schrijven.
Doelgroep
 
Deze module is bestemd voor Applicatie Ontwikkelaars, Implementatie specialisten, PL/SQL Ontwikkelaars, Forms Ontwikkelaars, Reports Ontwikkelaars, Technisch Consultants
Inhoud
 
 • Schrijf SQL queries op één en/of meer tabellen
 • SQL output aanpassen met: single row en conversie functies en conditionele expressies.
 • Group functies voor data aggregatie.
 • Data manipuleren in tabellen
 • Creeer database objecten.
 • Creeer PL/SQL code die gedeeld kan worden door meerdere applicaties.
 • Creeer anonymous PL/SQL blocks, stored procedures en functies.
 • Declareer identifiers en PL/SQL Variables.
 • Ophalen en manipuleren van data met PL/SQL
 • Opslaan en ongedaan maken van transacties
 • Conditionele flow control (loops, control structures).
 • Foutafhandeling in PL/SQL applicaties.
Gedetailleerde inhoud
 
 • Inleiding SQL
 • Structuur van database en tabellen
 • De principes van een vraagtaal
 • Enkelvoudige queries
 • Filteren, Sorteren en groeperen van gegevens
 • Conversie Functies, Group functies, Conditionele Expressies
 • Ophalen van data uit meerdere tabellen met ANSI SQL 99 join syntax
 • Subqueries en gecorreleerde queries
 • Set Operators
  • Definitie en gebruik van Set Operatoren
  • Ordenen van resultaat bij Set operations
 • Data manipulatie: toevoegen, wijzigen en verwijderen van gegevens.
 • Creëren en beheren van tabellen
 • Opmaken van rapporten
 • Toepassingen van views
 • Creëren van en omgaan met Sequences, Indexes en Synonyms
 • Eigenschappen en plaats van PL/SQL
 • PL/SQL instructies en statements
  • Block structuur van PL/SQL programma's
  • Variabelen, constanten en datatypes in een PL/SQL programma
  • Control structures: IF en CASE statements en werken met loops
  • Schrijven van executable statements
 • SQL en Database
  • Ophalen en manipuleren van data met PL/SQL
  • Opslaan en ongedaan maken van transacties
 • Samengestelde datatypes
  • PL/SQL records
  • %ROWTYPE attribuut
  • toevoegen en wijzigen met PL/SQL records
  • INDEX BY tabel methodes
 • Cursors in PL/SQL
  • Theorie van en werken met explicit cursors
  • For Update en Where Current Of clausules
 • Stored procedures en functies, en debuggen van subprogramma's
 • Foutafhandeling in PL/SQL applicaties
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
 
mbo+
Voorkennis
 
Kennis van het Relationeel model is gewenst.
Mogelijk vervolgtraject
 
* Oracle Database SQL Fundamentals 2
* Oracle Database Develop PL/SQL Program Units
* Oracle Database Administration