OCICT logo
Specificatie:
Oracle SQL introductie junior data specialist
CodeDuurTrainingsvorm
OCSQL102 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 1.000,00 BTWvrij.
Overview
 
Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL (Structured Query Language) in combinatie met de Oracle Database.
Doelstelling
 
Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL (Structured Query Language) in combinatie met de Oracle database.
Doelgroep
 
Deze module is bestemd voor beginnende SQL-gebruikers.
Inhoud
 
 • Inleiding SQL
 • Structuur van database en tabellen
 • Met SQL gegevens ophalen
 • Filteren, Sorteren en groeperen van gegevens
 • Conversie Functies, Group functies, Conditionele Expressies
 • Ophalen van data uit meerdere tabellen met ANSI SQL 99 join syntax
 • Subqueries, Set Operators en Data manipulatie
 • Creëren en beheren van tabellen
 • Views, Sequences, Indexes en Synonyms
Gedetailleerde inhoud
 
 • Inleiding SQL
 • Structuur van database en tabellen
 • De principes van een vraagtaal
 • Enkelvoudige queries
 • Filteren, Sorteren en groeperen van gegevens
 • SQL Row limiting
 • Conversie Functies, Group functies, Conditionele Expressies
 • Ophalen van data uit meerdere tabellen met ANSI SQL 99 join syntax
 • Subqueries en gecorreleerde queries
 • Set Operators
  • Definitie en gebruik van Set Operatoren
  • Ordenen van resultaat bij Set operations
 • Data manipulatie: toevoegen, wijzigen en verwijderen van gegevens.
 • Select ... FOR UPDATE.
 • Creëren en beheren van tabellen
 • Opmaken van rapporten
 • Toepassingen van views
 • Creëren van en omgaan met Sequences, Indexes en Synonyms
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
 
mbo+
Voorkennis
 
Kennis van het Relationeel model is gewenst.
Mogelijk vervolgtraject
 
* Oracle Database 12c/19c SQL Fundamentals 2
* Oracle Database Programmeren met PL/SQL
* Oracle Database 12c/19c Administration