OCICT logo
Specificatie:
Frontend developer Javascript
CodeDuurTrainingsvorm
OCIN113 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 1.000,00 BTWvrij.
Overview
 
In deze cursus leert u de basisbegrippen en functies van JavaScript. Na de cursus bent u in staat om zelfstandig dynamische, interactieve webpagina's te maken met behulp van JavaScript. De cursus kan ook dienen als inleiding tot het leren programmeren (de concepten van JavaScript komen terug in vrijwel alle andere programmeertalen).
Doelstelling
 
In deze cursus leert u de basisbegrippen en functies van JavaScript. Na de cursus bent u in staat om zelfstandig dynamische, interactieve webpagina's te maken met behulp van JavaScript. De cursus kan ook dienen als inleiding tot het leren programmeren (de concepten van JavaScript komen terug in vrijwel alle andere programmeertalen).
Doelgroep
 
* Iedereen die dynamische webpagina's gaat ontwikkelen.
* Beginnende (Web)programmeur.
Inhoud
 
 • Basis beginselen JavaScript
 • Geschiedenis van JavaScript
 • Eerste eigen script schrijven
 • Structuur van JavaScript statements
 • Werken met variabelen en de daarbij horende gegevenstype
 • Variabelen bewerken met operatoren
 • Gebruik van Functies
 • Arrays maken en bewerken
 • Introductie Object Oriëntatie
 • Werken met Objecten
 • Voorwaardelijke statements en programma lussen, waaronder if, else, switch, while en for
 • Client Side JavaScript
 • Lokale data; Cookies en HTML Web Storage
 • JavaScript-events en -event handlers
 • Het Document Object Model (DOM)
 • Recursie, timing en Callback functies
Gedetailleerde inhoud
 
 • HTML voor gebruik met JavaScript
  • Inleiding
   • Core JavaScript
   • Client-side JavaScript
   • Server-side JavaScript
   • JavaScript versus Java
   • Beperkingen van Client-side JavaScript
  • Hulpmiddelen
   • Editor
   • Browser
   • De JavaScript documentatie
   • Debugging
   • ActiveX Instelling
  • HTML en JavaScript
   • Tekst ophalen uit inputveld.
   • JavaScript file insluiten
   • Code in JavaScript file.
  • Voorbeelden van Javascript
   • Informatie tonen met document.write()
   • Tekst in de statusbalk
   • Reageren op de muis
 • Syntaxis van JavaScript
  • Commentaar
  • Literals
  • Variabelen
   • Gegevenstypes
   • De scope van variabelen
   • Constanten
   • Variabelen en literals
   • Undefined versus Null
  • Data type conversie
  • Operatoren
   • Rekenkundige operatoren
   • Relationele operatoren
   • Logische operatoren
   • Bit- en Shift operatoren
   • Toekenningsoperator
   • Conditionele operator
   • String operatoren
  • Expression, statement, codeblock en Strict mode
 • Besturingsopdrachten
  • Conditionele statements:   if, if...else, if...else if...else
  • Label statement
  • Switch statement
  • Lussen (Loop statements):   While lus, Do while lus en For lus.
  • Break en Continue - Ongestructureerde statements
 • Functies
  • Definitie
  • Lokale- versus globale variabelen
  • Modulair bouwen met functies
   • Substitutie parameters.
   • Gegevens doorgeven aan functie
  • Functie met of zonder Return
  • Ingebouwde functies
   • Functies: eval(), isFinite(), isNaN(), parseFloat(), parseInt()
   • Globale functies gebruiken
  • Exception handling
   • Try...Catch statement
   • Throw statement.
 • Introductie Object Oriëntatie
  • Klassieke modellen
  • Het OO-model
  • Ontstaan van OOP
  • Toepassingsgebieden
  • Concepten van OOP
  • Voor- en nadelen van OOP
  • De Class
  • Vererving en class-hiërarchie.
   • Superclass en subclass, Vererving, Class-hiërarchie, Polymorfisme, Constructor
 • OOP in Javascript
  • Objecten
   • Eigenschappen
   • De methoden
   • Voordelen van OOP
   • Classes versus prototypen
  • Werken met objecten
   • Objecten aanmaken met new
   • Objecten gebruiken
   • Objectmanipulatie statements
   • Objecten opruimen
  • Ingebouwde core objecten
   • String object
   • Array object
   • Boolean object
   • Date object
   • Function object
   • Math object
   • Number object
   • Regular Expressions
  • Zelf objecten maken en gebruiken
   • Objecten creëren
   • Het prototype van een object
 • Client Side JavaScript
  • JavaScript in HTML
  • Het Object Model van de browser
  • window object
  • navigator object
  • history object
  • screen object
  • location object
  • Document object
   • DOM objecten manipuleren
   • Document eigenschappen
   • Event Handlers van het document object
   • Event object
   • Link object
   • Image object
  • Form object en Select object
  • Frame object
  • Werken met lagen
 • Lokale data
  • Cookies
   • Cookie schrijven
   • escape() en unescape()
   • Cookie lezen
   • Permanente cookie Wissen
   • Cookies.js
   • Cookie beperkingen
   • Wat te doen als cookies uitgeschakeld zijn
  • HTML Web Storage
 • Recursie, timing en callback
  • Recursie
  • Timing
  • Callback Functions
 • Strict mode
  • Restricties in Strict Mode
  • Declareren van Strict Mode
  • Waarom Strict Mode?
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
 
mbo+
Voorkennis
 
Frontend developer HTML CSS.
Mogelijk vervolgtraject
 
* JavaScript Gevorderd met o.a. Iffy, Node, AJAX, JSON, jQuery en ES6