OCICT logo
Specificatie:
Database en SQL Foundation
CodeDuurTrainingsvorm
OCDB072 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 990,00 BTWvrij.
Overview
 
Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases (Oracle/DB2) door middel van de vraagtaal SQL.
Doelstelling
 
Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases (Oracle/DB2) door middel van de vraagtaal SQL.

Na deze cursus kan de cursist:
 • tablespaces aanmaken
 • tabellen aanmaken
 • indexen op tabellen aanbrengen
 • views aanmaken
 • synoniemen aanmaken
 • tabellen vullen met data
 • min of meer eenvoudige select instructies maken
 • autorisaties toekennen aan anderen op eigen objecten
 • eenvoudige problemen oplossen
Doelgroep
 
Iedereen die met een relationele database gaat werken.
Inhoud
 
 • Het Relationele Model
 • Objecten binnen de relationele database
 • Inleiding DML (SELECT)
 • Data Definition Language, o.a.:
  • Aanmaken van tablespaces
  • Aanmaken van tabellen
  • Definiëren van views
  • Definiëren van aliassen
 • Data Manipulation Language, o.a.:
  • Het vullen van tabellen
  • Het opvragen van data uit tabellen
 • Data Control Language, o.a.:
  • Het toewijzen van autorisaties op eigen gemaakte objecten aan anderen
Gedetailleerde inhoud
 
 • Het Relationele Model
 • Objecten binnen de relationele database (tabellen, views, indexen, etc)
 • Inleiding DML (SELECT)
 • Data Definition Language, o.a.:
  • Aanmaken van tablespaces
  • Aanmaken van tabellen
  • Definiëren van views
  • Definiëren van aliassen
 • Data Manipulation Language, o.a.:
  • Het vullen van tabellen
  • Het opvragen van data uit tabellen
 • Data Control Language, o.a.:
  • Het toewijzen van autorisaties op eigen gemaakte objecten aan anderen
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
 
mbo+
Voorkennis
 
* Inleiding informatica (OCAL01)
* Bestandsorganisatie (OCAL02)
Platform
 
IBM DB2, Oracle Database