OCICT logo
Specificatie:
COBOL / DB2 Programmeren
CodeDuurTrainingsvorm
OCDB0410 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 4.950,00 BTWvrij.
Overview
 
Tijdens de cursus leert de cursist voor het benaderen van gegevens in een DB2 database embedded SQL toe te passen binnen COBOL programma's. Er zullen verschillende database benaderingen worden behandeld. Ook zal worden ingegaan op het komen tot een programmastructuur met behulp van deze benaderingen.
Doelstelling
 
Na het volgen van de cursus:
  • Heeft de cursist inzicht verkregen in het toepassen van embedded SQL in de COBOL programmeertaal
  • Heeft de cursist inzicht verkregen in het vertalen van database benaderingen naar een programmastructuur
  • Kan de cursist komen tot een programmastructuur met databasebenaderingen
  • Kan de cursist embedded SQL toepassen in de COBOL programmeertaal
  • Kan de cursist een COBOL/DB2 programma ontwikkelen en testen
Doelgroep
 
COBOL programmeurs
Inhoud
 
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Embedded SQL
  • COBOL met embedded SQL
  • Testen van COBOL/DB2 programma's
  • Oefeningen
  • Database benadering en programmastructuren
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
 
associate
Voorkennis
 
Minimaal HAVO met engels en wiskunde. Kennis van/ervaring met computers is aanbevolen.
De cursist moet de volgende trainingen gevolgd hebben (of een vergelijkbare ervaring)

* OCMF01 (Inleiding Mainframe)
* OCMF02 (TSO/ISPF)
* OCAL04(Gestructureerd Programmeren)
* OCCB01(COBOL)
* OCDB01 (DBMS)
* OCDB02 (Inleiding DB2)
* OCDB03 (SQL voor DB2)