OCICT logo
Specificatie:
Developing ASP.NET Core MVC Web Applications
CodeDuurTrainingsvorm
MS204865 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.
Overview
 
Tijdens deze training leer je hoe je geavanceerde ASP.NET Core MVC applicaties ontwikkelt, gebruik makend van .Net Core tools en technologieën. De focus zal liggen op coderende activiteiten die de prestaties en schaalbaarheid van de Webapplicatie verbeteren.
De training is een goede voorbereiding voor het Examen 70-486.
Doelstelling
 
Na afronding van deze training kun je:
 • De Microsoft Web Technologies stack omschrijven en de juiste technologie aanwijzen die je kunt gebruiken om een willekeurige applicatie te ontwikkelen.
 • De architectuur en implementatie van een web applicatie ontwerpen die voldoet aan bepaalde functionele eisen, user-interface eisen en business modellen.
 • De pipeline van ASP.NET Core Web applications configureren, gebruik makend van middleware en leverage dependency injection over de MVC applicatie.
 • Controllers toevoegen aan een MVC-applicatie om user interaction, model updates, en select en return Views te beheren.
 • Een Web-applicatie ontwikkelen die gebruik maakt van de ASP.NET Core routing engine die gebruikers vriendelijke URL's en een logische navigatie hiërarchie biedt aan gebruikers.
 • Views in een MVC-applicatie maken die data weergeven en aanpassen en die communiceert met Models en Controllers
 • MVC Models maken en code schrijven die business logic implementeert in Model methodes, properties en events
 • Een ASP.NET Core applicatie verbinden aan een database, gebruikmakend van Entity Framework Core.
 • Een consistent design implementeren voor een gehele MVC Web-applicatie.
 • JavaScript code schrijven die runt op de client-side en die jQuery script library gebruikt om de reactiviteit van een MVC Web applicatie te optimaliseren.
 • Client-side packages toevoegen en Task Runners configureren.
 • Unit tests runnen en debugging tools gebruiken voor een Web applicatie in Visual Studio 2017.
 • Een MVC-applicatie schrijven die gebruikers authentiek verklaart en die gebruikers machtigt om content veilig te openen, gebruik makend van Identity.
 • Een MVC-applicatie bouwen die kwaadaardige aanvallen van buiten af tegen kan houden
 • Caching gebruiken om snellere responses te krijgen voor user requests.
 • SignalR gebruiken om tweezijdige communicatie tussen een client en server in werking te stellen.
 • Beschrijven wat een Web API is en waarom ontwikkelaars een Web API toe willen voegen aan een applicatie.
 • Omschrijven hoe je een ASP.NET Core MVC Web applicatie moet inpakken en inzetten vanaf een development computer naar een Web server.
Doelgroep
 
Deze training is bedoeld voor Web Ontwikkelaars die geavanceerde Webapplicaties willen ontwikkelen en rendered HTML willen beheren, gebruikmakend van Microsoft Visual Studio. Wilt u apps maken die zich onderscheiden door de user-interface, data toegankelijkheid en toepassingslogica? Dan is dit de training voor u!
Inhoud
 
 • Exploring ASP.NET Core MVC
 • Designing ASP.NET Core MVC Web Applications
 • Configure Middleware and Services in ASP.NET Core
 • Developing Controllers
 • Developing Views
 • Developing Models
 • Using Entity Framework Core in ASP.NET Core
 • Using Layouts, CSS and JavaScript in ASP.NET Core MVC
 • Client-Side Development
 • Testing and Troubleshooting
 • Managing Security
 • Performance and Communication
 • Implementing Web APIs
 • Hosting and Deployment
Gedetailleerde inhoud
 
 • Module 1: Exploring ASP.NET Core MVC
  • Overview of Microsoft Web Technologies
  • Overview of ASP.NET 4.x
  • Introduction to ASP.NET Core MVC
  • Lab : Exploring ASP.NET Core MVC
   • Exploring a Razor Pages Application
   • Exploring a Web API Application
   • Exploring an MVC Application
 • Module 2: Designing ASP.NET Core MVC Web Applications
  • Planning in the Project Design Phase
  • Designing Models, Controllers and Views
  • Lab : Designing ASP.NET Core MVC Web Applications
   • Planning Model Classes
   • Planning Controllers
   • Planning Views
   • Architecting and MVC Web Application
 • Module 3: Configure Middleware and Services in ASP.NET Core
  • Configuring Middleware
  • Configuring Services
  • Lab : Configuring Middleware and Services in ASP.NET Core
   • Working with Static Files
   • Creating custom middleware
   • Using dependency injection
   • Injecting a service to a controller
 • Module 4: Developing Controllers
  • Writing Controllers and Actions
  • Configuring Routes
  • Writing Action Filters
  • Lab : Developing Controllers
   • Adding controllers and actions to an MVC application
   • Configuring routes by using the routing table
   • Configuring routes using attributes
   • Adding an action filer
 • Module 5: Developing Views
  • Creating Views with Razor Syntax
  • Using HTML Helpers and Tag Helpers
  • Reusing Code in Views
  • Lab : Developing Views
   • Adding Views to an MVC Application
   • Adding a partial view Adding a view component
 • Module 6: Developing Models
  • Creating MVC Models
  • Working with Forms
  • Validate MVC Application
  • Lab : Developing Models
   • Adding a model
   • Working with Forms
   • Add Validation
 • Module 7: Using Entity Framework Core in ASP.NET Core
  • Introduction to Entity Framework Core
  • Working with Entity Framework Core
  • Use Entity Framework Core to connect to Microsoft SQL Server
  • Lab : Using Entity Framework Core in ASP.NET Core
   • Adding Entity Framework Core
   • Use Entity Framework Core to retrieve and store data
   • Use Entity Framework Core to connect to Microsoft SQL Server
 • Module 8: Using Layouts, CSS and JavaScript in ASP.NET Core MVC
  • Using Layouts
  • Using CSS and JavaScript
  • Using jQuery
  • Lab : Using Layouts, CSS and JavaScript in ASP.NET Core
   • Applying a layout and link views to it
   • Using CSS
   • Using JavaScript
   • Using jQuery
 • Module 9: Client-Side Development
  • Applying Styles
  • Using Task Runners
  • Responsive design
  • Lab : Client-Side Development
   • Use gulp to run tasks
   • Styling using Sass
   • Using Bootstrap
 • Module 10: Testing and Troubleshooting
  • Testing MVC Applications
  • Implementing an Exception Handling Strategy
  • Logging MVC Applications
  • Lab : Testing and troubleshooting
   • Testing a Model
   • Testing a controller using a fake repository
   • Implementing a repository in MVC project
   • Add exception handling
   • Add logging
 • Module 11: Managing Security
  • Authentication in ASP.NET Core
  • Authorization in ASP.NET Core
  • Defending from Attacks
  • Lab : Managing Security
   • Use Identity
   • Add Authorization
   • Avoid the Cross-Site Request Forgery Attack
 • Module 12: Performance and Communication
  • Implementing a Caching Strategy
  • Managing State
  • Two-way communication
  • Lab : Performance and Communication
   • Implementing a Caching Strategy
   • Managing state
   • Two-Way communication
 • Module 13: Implementing Web APIs
  • Introducing Web APIs
  • Developing a Web API
  • Calling a Web API
  • Lab : Implementing Web APIs
   • Adding Actions and Call Them
   • Using Microsoft Edge
   • Calling a Web API using server-side code
   • Calling a Web API using jQuery
 • Module 14: Hosting and Deployment
  • On-premise hosting and deployment
  • Deployment to Microsoft Azure
  • Microsoft Azure Fundamentals
  • Lab : Hosting and Deployment
   • Deploying a Web Application to Microsoft Azure
   • Upload an Image to Azure Blob Storage
Certificering
 
De training kan worden afsloten met het Examen 70-486. Hiervoor worden aanvullende kosten in rekening gebracht.
Materiaal
 
Bij deze training wordt gebruik gemaakt van officieel, digitaal, Engelstalig lesmateriaal van Microsoft (Digital MOC).
Kennis niveau
 
mbo+
Voorkennis
 
Ervaring met/Kennis van:
* Visual Studio 2017
* C# en met concepten zoals Lambda expressions, LINQ, en anonieme types
* het gebruik van het .NET framework
* HTML, CSS en JavaScript
* het zoeken en manipuleren van data met ADO.NET
* XML en JSON data structuren
Platform
 
Visual Studio 2017