OCICT logo
Specificatie:
Programming in C#
CodeDuurTrainingsvorm
MS204835 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.
Overview
 
Deze training leert ontwikkelaars de vaardigheden die ze nodig hebben om Windows applicaties met behulp van C# te maken. Gedurende deze 5-daagse training zullen de deelnemers de basisprincipes van C# ontwikkelstructuur, de syntaxen en de implementatie details behandelen en vervolgens gedurende de week hun kennis vergroten door het bouwen van een applicatie die verschillende functies van de .NET Framework 4.5 omvat.De training is een goede voorbereiding voor het Examen 70-483.
Doelstelling
 
Na voltooiing van deze training kunnen/kennen cursisten:
 • De voornaamste syntaxen en kern functies van C#.
 • Methoden maken en aanroepen, uitzonderingen opvangen en verwerken, en de vereisten voor het monitoren grootschalige toepassingen opstellen.
 • Implementeren van de basisstructuur en de essentiële elementen van een typische desktop applicatie.
 • Klassen maken, interfaces definiëren en implementeren, maken en gebruik maken van generieke collecties.
 • Overerving gebruiken om hiërarchie in klassen te creëren, een .NET Framework-klasse uitbreiden, en generieke klassen en methoden maken.
 • Lezen en schrijven van data met behulp van bestand input/output en stromen, en gebruik maken van data serialisatie en deserialisatie naar verschillende gegevensindelingen.
 • Maken en gebruiken van een entiteit- gegevensmodel voor toegang tot een database en via LINQ query's uitvoeren en data updaten.
 • Gebruiken van de typen in de System.Net namespace en WCF Data Services om externe gegevens te bereiken en hier query's op uit voeren.
 • Een grafische user interface bouwen met behulp van XAML.
 • Doorvoer en respons tijd van toepassingen verbeteren met behulp van taken en asynchrone bewerkingen.
 • Onbeheerde bibliotheken en dynamische componenten in een C#-toepassing integreren.
 • Onderzoeken van de meta data van categoriën met behulp van 'reflection', aangepaste attributen maken en gebruiken, code genereren tijdens 'runtime' en versienummers beheren.
 • Coderen en decoderen van data met behulp van symmetrische en asymmetrische codering.
Doelgroep
 
Deze training is bedoeld voor ervaren ontwikkelaars die ervaring hebben in C, C++, JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual Basic of Java en de concepten van object-georiënteerd programmeren kennen.

Deze training is niet bedoeld voor cursisten waarvoor programmeren nieuw is; het is bedoeld voor professionele ontwikkelaars die ten minste één maand programmeerervaring hebben in een object-georiënteerde omgeving.
Inhoud
 
 • Review of C# Syntax.
 • Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications.
 • Developing the Code for a Graphical Application.
 • Creating Classes and Implementing Type-safe Collections.
 • Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance.
 • Reading and Writing Local Data
 • Accessing a Database.
 • Accessing Remote Data.
 • Designing the User Interface for a Graphical Application.
 • Improving Application Performance and Responsiveness.
 • Integrating with Unmanaged Code
 • Creating Reusable Types and Assemblies.
 • Encrypting and Decrypting Data.
Gedetailleerde inhoud
 
 • Module 1: Review of C# Syntax
  • Overview of Writing Applications using C#
  • Datatypes, Operators, and Expressions
  • C# Programming Language Constructs
  • Lab : Developing the Class Enrolment Application
 • Module 2: Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications
  • Creating and Invoking Methods
  • Creating Overloaded Methods and Using Optional and Output Parameters
  • Handling Exceptions
  • Monitoring Applications
  • Lab : Extending the Class Enrolment Application Functionality
 • Module 3: Developing the Code for a Graphical Application
  • Implementing Structs and Enums
  • Organizing Data into Collections
  • Handling Events
  • Lab : Writing the Code for the Grades Prototype Application
 • Module 4: Creating Classes and Implementing Type-safe Collections
  • Creating Classes
  • Defining and Implementing Interfaces
  • Implementing Type-safe Collections
  • Lab : Adding Data Validation and Type-safety to the Grades Application
 • Module 5: Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance
  • Creating Class Hierarchies
  • Extending .NET Framework Classes
  • Creating Generic Types
  • Lab : Refactoring Common Functionality into the User Class
 • Module 6: Reading and Writing Local Data
  • Reading and Writing Files
  • Serializing and Deserializing Data
  • Performing I/O Using Streams
  • Lab : Generating the Grades Report
 • Module 7: Accessing a Database
  • Creating and Using Entity Data Models
  • Querying Data by Using LINQ
  • Updating Data by Using LINQ
  • Lab : Retrieving and Modifying Grade Data
 • Module 8: Accessing Remote Data
  • Accessing Data Across the Web
  • Accessing Data in the Cloud
  • Lab : Retrieving and Modifying Grade Data in the Cloud
 • Module 9: Designing the User Interface for a Graphical Application
  • Using XAML to Design a User Interface
  • Binding Controls to Data
  • Styling a User Interface
  • Lab : Customizing Student Photographs and Styling the Application
 • Module 10: Improving Application Performance and Responsiveness
  • Implementing Multitasking by using Tasks and Lambda Expressions
  • Performing Operations Asynchronously
  • Synchronizing Concurrent Access to Data
  • Lab : Improving the Responsiveness and Performance of the Application
 • Module 11: Integrating with Unmanaged Code
  • Creating and Using Dynamic Objects
  • Managing the Lifetime of Objects and Controlling Unmanaged Resources
  • Lab : Upgrading the Grades Report
 • Module 12: Creating Reusable Types and Assemblies
  • Examining Object Metadata
  • Creating and Using Custom Attributes
  • Generating Managed Code
  • Versioning, Signing and Deploying Assemblies
  • Lab : Specifying the Data to Include in the Grades Report
 • Module 13: Encrypting and Decrypting Data
  • Implementing Symmetric Encryption
  • Implementing Asymmetric Encryption
  • Lab : Encrypting and Decrypting the Grades Reports
Certificering
 
De training kan worden afsloten met het Examen 70-483. Hiervoor worden aanvullende kosten in rekening gebracht.
Materiaal
 
Bij deze training wordt er gebruik gemaakt van officieel, digitaal, Engelstalig lesmateriaal van Microsoft (Digital MOC).
Kennis niveau
 
mbo+
Voorkennis
 
Ontwikkelaars die deze training volgen zouden al enige ervaring moeten hebben met het programmeren van elementaire taken in C#. Hands-on ervaring in het programmeren met C# is een pré.