OCICT logo
Specificatie:
Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
CodeDuurTrainingsvorm
MS204805 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.
Overview
 
Deze 5-daagse training biedt u een uitstekende start in het ontwikkelen van webapplicaties en Windows Store-applicaties door gebruik te maken van HTML5, CSS en JavaScript. Er wordt uitgebreid ingegaan op de correcte syntax en structuur en hoe om te gaan met user input. De training is een goede voorbereiding voor het Examen 70-480.
Doelstelling
 
Deze training is een introductie in HTML5, CSS3 en JavaScript. De deelnemers aan deze training leren de basis van het programmeren in HTML5/CSS3/JavaScript. Deze training vormt het startpunt van de MCSD trajecten voor het ontwikkelen van zowel Web Applicaties als Windows Store Apps in HTML5.

De focus ligt op het gebruik van HTML5/CSS3/JavaScript voor het definiëren en gebruiken van variabelen en dataopslag om zodoende goed gestructureerde apps te ontwikkelen. De oefeningen in deze training zijn geselecteerd om je te ondersteunen en demonstreren hoe de structuur van verschillende soorten apps in elkaar zit. Deze oefeningen zijn gericht op de basisprincipes van programmeren, hierdoor zal je in staat zijn om een HTML5 applicatie te ontwikkelen.

In deze training wordt Visual Studio 2017 gebruikt op een Windows 10 machine.

Na afronding van deze training kun je:
 • Uitleggen hoe je Visual Studio 2017 gebruikt om web applicaties te maken.
 • De nieuwe features van HTML5 omschrijven en HTML5 pagina's creëren en aanpassen.
 • Met behulp van JavaScript interactie toevoegen aan een HTML5 pagina.
 • HTML formulieren creëren met behulp van verschillende input types en gebruikersinput valideren door HTML5 attributes en JavaScript code te gebruiken.
 • Data verzenden en ontvangen naar en vanaf een externe databron met behulp van XMLHTTPRequest objecten en jQuery AJAX operations.
 • HTML5 pagina's ontwerpen met behulp van CSS3.
 • Goed gestructureerde en makkelijk onderhoudbare JavaScript code creëren.
 • Veelvoorkomende HTML5 APIs gebruiken in interactieve web applicaties. Web applicaties creëren die offline operations supporten.
 • HTML5 webpagina's creëren die aangepast kunnen worden aan verschillende apparaten en form factoren.
 • Geavanceerde graphics toevoegen aan een HTML5 pagina met behulp van Canvas elementen en door het gebruik van Scalable Vector Graphics.
 • De gebruikerservaring verbeteren door het toevoegen van animaties aan een HTML5 pagina.
 • Web Sockets gebruiken om data te ontvangen en verzenden tussen een web applicatie en een server.
 • De responsiviteit verbeteren van een web applicatie dat long-running operations uitvoert met behulp van Web Worker processen.
Doelgroep
 
Deze training is bedoeld voor ontwikkelaars die applicaties willen ontwikkelen door gebruik te maken van HTML5 en zich willen certificeren op het niveau van MCSD van Microsoft.
Inhoud
 
 • Overview of HTML and CSS
 • Creating and Styling HTML5 Pages
 • Introduction to JavaScript
 • Creating Forms to Collect Data and Validate User Input
 • Communicating with a Remote Data Source
 • Styling HTML5 by Using CSS3
 • Creating Objects and Methods by Using JavaScript
 • Creating Interactive Pages using HTML5 APIs
 • Adding Offline Support to Web Applications
 • Implementing an Adaptive User Interface
 • Creating Advanced Graphics
 • Animating the User Interface
 • Implementing Real-Time Communications by Using Web Sockets
 • Creating a Web Worker Process
Gedetailleerde inhoud
 
 • Module 1: Overview of HTML and CSS
  • Overview of HTML
  • Overview of CSS
  • Creating a Web Application by Using Visual Studio 2017
  • Lab : Exploring the Contoso Conference Application
   • Exploring the Contoso Conference Application
   • Examining and Modifying the Contoso Conference Application
 • Module 2: Creating and Styling HTML Pages
  • Creating an HTML5 Page
  • Styling an HTML5 Page
  • Lab : Creating and Styling HTML5 Pages
   • Creating HTML5 Pages
   • Styling HTML pages
 • Module 3: Introduction to JavaScript
  • Overview of JavaScript
  • Introduction to the Document Object Model
  • Lab : Displaying Data and Handling Events by Using JavaScript.
   • Displaying Data Programmatically Handling Events
 • Module 4: Creating Forms to Collect and Validate User Input
  • Creating HTML5 Forms
  • Validating User Input by Using HTML5 Attributes
  • Validating User Input by Using JavaScript
  • Lab : Creating a Form and Validating User Input
   • Creating a Form and Validating User Input by Using HTML5 Attributes
   • Validating User Input by Using JavaScript
 • Module 5: Communicating with a Remote Server
  • Async programming in JavaScript
  • Sending and Receiving Data by Using the XMLHttpRequest Object
  • Sending and Receiving Data by Using the Fetch API
  • Lab : Communicating with a Remote Data Source
   • Retrieving Data
   • Serializing and Transmitting Data
   • Refactoring the Code by Using the jQuery ajax Method
 • Module 6: Styling HTML5 by Using CSS3
  • Styling Text by Using CSS3
  • Styling Block Elements
  • Pseudo-Classes and Pseudo-Elements
  • Enhancing Graphical Effects by Using CSS3
  • Lab : Styling Text and Block Elements by Using CSS3
   • Styling the Navigation Bar
   • Styling the Register Link
   • Styling the About Page
 • Module 7: Creating Objects and Methods by Using JavaScript
  • Writing Well-Structured JavaScript Code
  • Creating Custom Objects
  • Extending Objects
  • Lab : Refining Code for Maintainability and Extensibility
   • Object Inheritance
   • Refactoring JavaScript Code to Use Objects
 • Module 8: Creating Interactive Pages by Using HTML5 APIs
  • Interacting with Files
  • Incorporating Multimedia
  • Reacting to Browser Location and Context
  • Debugging and Profiling a Web Application
  • Lab : Creating Interactive Pages with HTML5 APIs
   • Dragging and Dropping Images
   • Incorporating Video
   • Using the Geolocation API to Report the User's Current Location
 • Module 9: Adding Offline Support to Web Applications
  • Reading and Writing Data Locally
  • Adding Offline Support by Using the Application Cache
  • Lab : Adding Offline Support to Web Applications
   • Caching Offline Data by Using the Application Cache API
   • Persisting User Data by Using the Local Storage API
 • Module 10: Implementing an Adaptive User Interface
  • Supporting Multiple Form Factors
  • Creating an Adaptive User Interface
  • Lab : Implementing an Adaptive User Interface
   • Creating a Print-Friendly Style Sheet
   • Adapting Page Layout to Fit Different Form Factors
 • Module 11: Creating Advanced Graphics
  • Creating Interactive Graphics by Using SVG
  • Drawing Graphics by Using the Canvas API
  • Lab : Creating Advanced Graphics
   • Creating an Interactive Venue Map by Using SVG
   • Creating a Speaker Badge by Using the Canvas API
 • Module 12: Animating the User Interface
  • Applying CSS Transitions
  • Transforming Elements
  • Applying CSS Keyframe Animations
  • Lab : Animating the User Interface
   • Applying CSS Transitions
   • Applying Keyframe Animations
 • Module 13: Implementing Real-time Communication by Using Web Sockets
  • Introduction to Web Sockets
  • Using the WebSocket API
  • Lab : Performing Real-time Communication by Using Web Sockets
   • Receiving Messages from a Web Socket
   • Sending Messages to a Web Socket
   • Handling Different Web Socket Message Types
 • Module 14: Performing Background Processing by Using Web Workers
  • Understanding Web Workers
  • Performing Asynchronous Processing by Using Web Workers
  • Lab : Creating a Web Worker Process
   • Improving Responsiveness by Using a Web Worker
 • Module 15: Packaging JavaScript for Production Deployment
  • Understanding Transpilers And Module bundling
  • Creating Separate Packages for Cross Browser Support
  • Lab : Setting Up Webpack Bundle for Production
   • Creating and Deploying Packages using WebPack
Certificering
 
De training kan worden afsloten met het Examen 70-480 (onderdeel van de MCSA certificering). Hiervoor worden aanvullende kosten in rekening gebracht.
Materiaal
 
Bij deze training wordt er gebruik gemaakt van officieel, digitaal, Engelstalig lesmateriaal van Microsoft (Digital MOC).
Kennis niveau
 
mbo+
Voorkennis
 
Deze training vereist weinig voorkennis, wel wordt geadviseerd om minimaal 6 maanden ervaring te hebben in het ontwikkelen van applicaties (HTML5, CSS3 en JavaScript is een pré). Mocht je geen ervaring hebben met HTML5 is dit geen probleem, mits je wel ervaring met oudere versies van HTML.
Platform
 
In deze training wordt Visual Studio 2017 gebruikt op een Windows 10 machine.