OCICT logo
Specificatie:
Java EE6: Applicatie ontwikkeling met Spring Framework
CodeDuurTrainingsvorm
IIJVSPRING3 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 1.485,00 BTWvrij.
Doelstelling
 
Spring is een open source framework voor de bouwen van enterprise applicaties. Het is een alternatief voor het bouwen van business componenten met Enterprise JavaBeans (EJB). Onderwerpen die aan de orde komen zijn: het bouwen van een applicatie met Spring, Beans, Aspect Oriented Programming, Annotaties, Netwerk Communicatie (RMI, Messaging, Web Services).
Doelgroep
 
Java (EE) ontwikkelaar die zijn applicaties wil ondersteunen met het Spring framework. Geïnteresseerden die meer inzicht wil krijgen in de diverse technieken van het Spring framework.
Inhoud
 
 • Core Spring
  • Multitier gedistribueerde applicaties
  • Installatie van Spring
  • Hello Spring World
  • Dependency Injection
  • Injection
  • Autowiring
  • Vererving en abstracte beans
  • Factories en Interfaces
  • Event handling
  • Internationalization
 • Aspect Oriented Programming
  • AOP Begrippen
  • AOP Weaving
  • AOP met klassieke Spring aspecten
  • POJO aspecten met AspectJ
 • Spring 2.5
  • JSR-250 Annotaties
  • Spring annotaties
  • AspectJ annotaties
 • Enterprise Spring
  • Database toegang
  • Transacties
  • Security
 • Netwerk communicatie
  • RMI
  • Messaging
  • Web Services
 • Web Applicaties met Spring
  • WebapplicationContext en scope van beans
  • Design patterns
  • Integratie met JavaServer Faces
  • Spring MVC
  • Integratie met Struts
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing.
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
 
mbo+
Voorkennis
 
* Java EE Ajax4JSF + Richfaces
* Web Component Development met Servlets en JSP