OCICT logo
Specificatie:
Java SE8 Programmer 1
Java SE8 Fundamentals
CodeDuurTrainingsvorm
IIJVSE8FUN5 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.
Overview
 
De cursus bestaat uit de modules:

*Java SE 8 Fundamentals
Doelstelling
 
Deze cursus verschaft u een gedegen kennis van de basis beginselen van de Java SE 8 programmeer taal. U maakt kennis met object georiënteerd programmeren, de elementen van de Java programmeer taal, en u leert eenvoudige Java programma's te maken.
Doelgroep
 
* Beginnend Java programmeur
* Technisch consultant
* Web beheerder
Inhoud
 
 • Fundamenten van de taal Java
 • Gegevenstypen, variabelen, literals, identifiers en methoden
 • Applicaties
 • Overerving en inkapseling
 • Condities en herhalingsstatements
 • Packages en modifiers
 • Constructors en overloading
 • Standaard classes: String, StringBuilder, Math, BigDecimal en BigInteger
 • Output formatteren
 • Conversie, polymorfisme en interfaces
 • Arrays en Collections
 • Call Stack, Garbage collection en Exception Handling
 • Lambda expressies
 • Datums, tijden: Date-Time Api, java.time package en LocalDate class
Gedetailleerde inhoud
 
 • Java inleiding
  • Het eerste Java programma met JDK
   • Inrichten Java Development omgeving
   • Een eerste programma in de command prompt
   • Geïntegreerde ontwikkel omgevingen: IDE's
   • Organiseren van Java Files in Packages
   • Uitvoer naar scherm / Invoer vanaf toetsenbord
  • Wat is Java
   • Kernpunten van de Java programmeer taal
   • Java is platform onafhankelijk
   • Java VM als Compiler, Interpreter en Runtime
   • Java Technologie Product Groepen
   • Product Life Cycle (PLC) Stadia
  • Object gericht denken
   • Object-Oriented Analysis en Design (OOAD)
  • Classes
   • Class Declaratie
   • Methoden
   • Commentaar
  • Java programma testen
   • Methode main
   • Programma compileren en uitvoeren (Testen)
   • Syntaxis problemen
   • Restricted Keywords
   • Compiler en Interpreter opties
  • Programma Executie
   • Call stack
   • Exceptions werpen
   • Catch blok
  • Debugging
   • IDE Debugger
   • Eclipse Debug IDE
  • Java Documentatie interpreteren en genereren
   • JDK documentatie
   • Documentatie van classes en interfaces
   • Property, methoden en constructor
   • Packages en overzicht documentatie
   • Javadoc genereren in Eclipse
  • Java FX
   • Een eerste JavaFX programma.
   • Form maken in JavaFX
   • Getal inlezen met JavaFX
 • Gegevenstypen, Literals, Identifiers, Variabelen en Operatoren
  • Gegevenstypen in Java
   • Primitieve datatypen in Java
   • Literals
   • Geheugenopslag van Primitieven en Constanten
   • Identifiers
   • Naamgeving conventies in Java
   • Variabelen
   • Strings
   • Escape karakter
   • Constanten
  • Operatoren
   • Binaire en Unaire operatoren
   • Rekenkundige operatoren
   • operatoren: Toekennings-, Relationele-, Logische-, Conditionele, Boolean-, String- en Overige operatoren
   • Operator precedence: evaluatie volgorde
  • Data type conversie
   • Impliciete typecast of promotion
   • Expliciete typecast
  • Wrappers voor primitieve datatypes

 • Methodes en inkapseling
  • Expressions, statements en code blokken
  • Functies (Methods)
   • Functies met of zonder return.
   • Caller en Worker Methods
   • Modulair bouwen met functies
   • Rekenkundige functies
  • Variabelen
   • Het bereik (scope) van variabelen
   • Keyword Static en Static variabelen
   • Variabele levensduur
   • Typen variabelen
   • Datamember, memberfunctie en constructor

 • Standaard classes en arrays
  • Standaard classes: String, StringBuilder, Math, BigDecimal en BigInteger
  • Output formatteren met System.out.printf().
  • Datatype enumerations
  • Arrays: Één- en Multi-dimensionale arrays
   • Arrays van objecten
   • Opslag van Arrays in memory
  • Parameters meegeven bij uitvoeren programma

 • Datum en Tijd: Date-Time API, java.time package en LocalDate class

 • Controlestructuren
  • Conditionele statements; IF-then, IF-then-else en IF-ELSE-IF
  • Het switch of case statement
  • Iteraties; While lus, Do while lus, For en For-Each lus, Break, Continue en Return

 • Object Oriëntatie - Werken met objecten, classes, interfaces en overerving
  • Introductie Object Oriëntatie
   • Het OO-model
   • Encapsulation
   • Inheritance: Superclass en subclass
   • Superclass als Referentie
   • Operator instanceof
  • Werken met objecten en classes
   • Objecten maken en gebruiken
   • Class definitie
   • Class en Instance variabelen
   • Class en Instance methods
   • Encapsulation: Private variabelen & Getter/Setter methodes
   • Method overloading
   • Constructors
   • Finalize() methode.
   • Geneste Classes
   • Final classes en methoden
   • Abstract Class en Methods
  • Object-class
   • Operator Instanceof
   • Methoden van de Object-class
   • Override methoden
  • Interfaces
  • Collections Framework
   • List Interface
   • ArrayList Class

 • Lambda expressies
  • Lambda typen
  • Gebruik Predicate lambda expressie

 • Exception en Errorhandling
  • Errors, Checked Exceptions en Runtime Exceptions
  • Exceptions opvangen, afhandelen, af laten gaan
  • Gemeenschappelijke exception handlers
  • Finally blok van het Try- Catch statement
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
 
Nederlandstalig
Voorkennis
 
Basiskennis informatie technologie is een pre
Mogelijk vervolgtraject
 
* Java SE 8 Programmer 2
* Object Oriented Analyse en Design met UML