OCICT logo
Specificatie:
Introduction to JavaScript
CodeDuurTrainingsvorm
IIJVSCRINTRO3 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 1.485,00 BTWvrij.
Doelstelling
 
In deze cursus leert u de basisbegrippen en functies van JavaScript. Na de cursus bent u in staat om zelfstandig dynamische, interactieve webpagina's te maken met behulp van JavaScript. De cursus kan ook dienen als inleiding tot het leren programmeren (de concepten van JavaScript komen terug in vrijwel alle andere programmeertalen).
Doelgroep
 
* Iedereen die dynamische webpagina's gaat ontwikkelen.
* Beginnende (Web)programmeur.
Inhoud
 
 • JavaScript Basics
 • JavaScript Objects, Methods and Properties
 • Variables, Arrays and Operators
 • JavaScript Functions
 • Event Handlers
 • CSS Selectors
 • Built-ln JavaScript Objects
 • Conditionals and Loops
 • JavaScript Form Validation
 • The HTML Document Object Model
 • CSS Object Model
 • Images,Windows and Timers
 • Debugging and Testing with Chrome
 • Navigator, History, and Location Objects
Gedetailleerde inhoud
 
 • JavaScript Basics
  • The Name "JavaScript"
  • What is ECMAScript?
  • The HTML DOM
  • JavaScript Syntax
   • Basic Rules
  • Accessing Elements
   • Dot Notation
   • Square Bracket Notation
  • Where Is JavaScript Code Written?
  • The "javascript" Pseudo-Protocol
  • JavaScript Objects, Methods and Properties
   • Methods
   • Properties
   • The Implicit window Object
 • Variables, Arrays and Operators
  • JavaScript Variables
   • A Loosely-typed Language
   • Variable Naming
   • Storing User-Entered Data
  • Constants
  • Arrays, Associative Arrays and Array Properties and Methods
  • JavaScript Operators

 • JavaScript Functions
  • Global Functions
   • Number(object)
   • String(object)
   • isNaN(object)
   • parseFloat() and parseInt()
  • User-defined Functions
   • Function Syntax
   • Passing Values to Functions
   • A Note on Variable Scope
  • Returning Values from Functions

 • Event Handlers
  • Event Handlers
   • The getElementByld() Method
  • Dot Notation and Square Bracket Notation
  • CSS Selectors
   • Type Selectors
   • Descendant Selectors
   • Child Selectors
   • Class Selectors
   • ID Selectors
   • Attribute Selectors
   • The Universal Selector
   • Grouping
  • querySelector()
  • Accessing Element and Text Nodes Hierarchically

 • Built-In JavaScript Objects
  • String
  • Math
  • Date
  • The typeof Operator
  • Helper Functions

 • Conditionals and Loops
  • Conditionals
   • if - else if - else Conditions
   • Switch / Case
  • Loops
   • while Loop Syntax
   • do...while Loop Syntax
   • for Loop Syntax
   • for...in Loop Syntax
   • for...of Loop Syntax

 • JavaScript Form Validation
  • Accessing Form Data
  • Basics of Form Validation
   • Cleaner Validation
  • Validating Radio Buttons
  • Validating Check Boxes
  • Validating Select Menus
  • Focus, Blur, and Change Events
   • Focus and Blur
   • Change
  • Validating Textareas

 • The HTML Document Object Mode
  • The innerHTML Property
  • Accessing Element Nodes
   • getElementByld()
   • getElementsByTagName()
   • getElementsByClassName()
   • querySelectorAll()
   • querySelector()
  • Accessing Attribute Nodes
   • getAttribute()
   • attributes[]
   • hasAttribute()
   • setAttribute()
   • removeAttribute()
  • Removing Nodes from the DOM
  • Creating New Nodes
  • Identifying the Target of an Event

 • CSS Object Model
  • Changing CSS with JavaScript
  • Hiding and Showing Elements
  • Manipulating Tables
  • Dynamically Changing Dimensions
   • Creating a Timed Slider
  • Positioning Elements Dynamically
   • Creating a Different Timed Slider
  • Changing the Z-lndex
  • The CSS Object Model

 • Images,Windows and Timers
  • Preloading Images
  • Windows
  • Timers

 • Debugging and Testing with Chrome
  • Chrome DevTools
  • The Panels
   • The Elements Panel
   • The Console Panel
  • The Sources Panel
  • Other DevTools Panels
  • Chrome DevTools API and Extensions
  • Accessibility Developer Tools Extension

 • Navigator, History, and Location Objects
  • The navigator Object
   • Checking for Disabled Features
  • Feature Detection
  • Modernizr
   • How Modernizr Works
   • The history Object
   • The location Object
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
 
Engelstalig materiaal.
Kennis niveau
 
mbo+
Voorkennis
 
HTML Basis.
Mogelijk vervolgtraject
 
* JavaScript Gevorderd met Iffy, Node, AJAX, JSON, jQuery en ES6