OCICT logo
Specificatie:
Fast Track to Java 8 and OO Development
CodeDuurTrainingsvorm
IIJVJSE8FT014 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 1.980,00 BTWvrij.
Overview
 
Deze cursus verschaft u de noodzakelijke kennis om te kunnen programmeren met standaard Java. U maakt kennis met de belangrijkste OO- en Java-concepten en -praktijken die nodig zijn om goed ontworpen Java-programma's te maken.
De cursus behandelt alle belangrijke OO-mogelijkheden en hoe u deze toepast in Java, het maken van goed ontworpen Java classes, het gebruik van inkapseling, het bouwen van complexe functionaliteit met compositie en het gebruik van overerving om functionaliteit te delen en gespecialiseerde typen te maken. Ook worden geavanceerde concepten zoals interfaces, het Java Collections Framework en database toegang met JDBC en JPA behandeld.
Doelstelling
 
Na deze cursus begrijpt u/bent u in staat om:
 • Understand Java's importance, uses, strengths and weaknesses.
 • Understand Java language basics.
 • Write, compile, and run Java programs.
 • Understand the Object Model and Object Oriented Programming.
 • Understand and use classes, inheritance, polymorphism.
 • Create well designed classes and use them in your Java programs.
 • Use composition and delegation to create objects from other objects.
 • Understand & use packages to organize code.
 • Understand interfaces, their importance, and their uses.
 • Use interfaces to implement abstraction.
 • Learn good Java coding style.
 • Create well structured Java programs.
 • Compile and execute programs with the JDK development tools and with an Integrated Development Environment (IDE) of your choice.
 • Use the core Java libraries (java.lang, java.util).
 • Understand & use exceptions for error handling.
 • Understand the basics of using JDBC and JPA, and use them to access databases from Java.
 • Use the Java Collections Framework.
 • Be aware of, and use the new features of Java 8, as well as important advanced features of earlier Java versions.
 • Understand and use basic I/O streams (optional).
Doelgroep
 
* Beginnend Java programmeur.
Inhoud
 
 • Java Basics
 • Class and Object Basics
 • More on Classes and Objects
 • Flow of Control
 • Strings and Arrays
 • Packages
 • Composition and Inheritance
 • Interfaces
 • Exceptions
 • Java Collections and Generics
 • Database Access with JDBC and JPA
 • New Features Java SE 8
  • Date/Time Support (Java 8)
  • Lambda Expressions
 • IO and Streams
Gedetailleerde inhoud
 
 • A First Look
  • A Simple Java Class
  • Java's "Hello World" Program; A Simple Application
 • Java Basics
  • Language and Platform Features
  • Program Life Cycle
  • The Java SE Development Kit (JDK)
 • Class and Object Basics
  • The Object Model and Object-Oriented Programming
  • Classes, References, and Instantiation
  • Adding Data to a Class Definition
  • Adding Methods (Behavior)
 • More on Classes and Objects
  • Accessing data, the "this" variable
  • Encapsulation and Access Control, public and private Access
  • Constructors and Initialization
  • static Members of a Class
  • Scopes, Blocks, References to Objects
  • Type-safe Enums
  • Using the Debugger
 • Flow of Control
  • Branching: if, if-else, switch
  • Iteration: while, do-while, for, break, continue
  • Data Validation
 • Strings and Arrays
  • String, StringBuffer, StringBuilder
  • Arrays, Primitive Arrays, Arrays of Reference Types
  • varargs
 • Packages
  • Package Overview - Using Packages to Organize Code
  • import statements
  • Creating Packages, package Statement, Required Directory Structure
  • Finding Classes, Packages and Classpath
 • Composition and Inheritance
  • Using Composition to Deal with Complexity
  • Composition/HAS-A, Delegation
  • Using Inheritance and Polymorphism to share commonality
  • IS-A, extends, Inheriting Features, Overriding Methods, Using Polymorphism
  • Class Object
  • Abstract Classes
 • Interfaces
  • Using Interfaces to Define Types
  • Interfaces and Abstract Classes
  • Default Methods and static Methods (Java 8)
  • Using Interfaces to Remove Implementation Dependencies
 • Exceptions
  • Exceptions and the Exception Hierarchy
  • try and catch
  • Handling Exceptions
  • Program Flow with Exceptions
  • finally
 • Java Collections and Generics
  • The Collections Framework and its API
  • Collections and Java Generics
  • Collection, Set, List, Map, Iterator
  • Autoboxing
  • Collections of Object (non-generic)
  • Using ArrayList, HashSet, and HashMap
  • for-each Loop
  • Processing Items With an Iterator
  • More About Generics
 • Database Access with JDBC and JPA
  • JDBC Overview
  • JDBC Architecture and API
  • Using DriverManager, Connection, Statement and ResultSet
  • JPA Overview
  • JPA Architecture and Programming View
  • Entity Classes and Annotations
  • Mapping an Entity Class
  • EntityManagerFactory and EntityManager
  • Working with JPA (Find by primary key and inserts)
 • Additional Java Features
  • Date/Time Support (Java 8)
  • Assertions
  • Annotations
  • Lambda Expressions and Method References (Java 8)
  • Additional Features
 • I/O Streams (Optional)
  • Readers and Writers
  • Filter Streams
  • Byte Streams
  • Formatted Output
  • The File Class
  • New I/O (NIO) APIs
Certificering
 
De training kan dienen als voorbereiding op het officiële examen 1Z0-808.
Materiaal
 
Engelstalig
Kennis niveau
 
mbo+
Voorkennis
 
* Basiskennis programmeren
Mogelijk vervolgtraject
 
* Java SE 8 Programmer 2